Gemeentelijke belasting

Naast huur, energie, water en soms servicekosten betalen huurders ook lokale belastingen. Denk hierbij aan afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting, en in een aantal gemeenten rioolheffing. Per gemeente verschillen de kosten. Het kan zijn dat de verhuurder dit voor je betaalt en het verrekent in de servicekosten. Dit komt vaak voor bij onzelfstandige (kamer) verhuur. Het kan ook zijn dat jij dit rechtstreeks met de gemeente moet afrekenen. Dit komt vaak voor bij zelfstandige verhuur. Mensen met een laag inkomen en weinig geld kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Elke gemeente heeft hiervoor eigen spelregels. Kijk op www.enschede.nl of www.hengelo.nl welke regels zij hanteren.