Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language

Huurverhoging

Huurverhoging
De huurprijs mag één keer in de 12 maanden worden verhoogd. Een tussentijdse huurverhoging mag enkel na verbetering of verduurzaming van de woning en met instemming van minimaal zeventig procent van de huurders.

Huur je van een sociale huisvester zoals een woningcorporatie of studentenhuisvester? Dan bepaalt de rijksoverheid jaarlijks het maximale percentage huurverhoging. Een woningcorporatie mag niet meer vragen dan dat maximum. Ze zijn natuurlijk vrij om minder huurverhoging door te voeren dan is vastgesteld door de rijksoverheid.

Ook in de vrije sector geldt een maximum voor de huurverhoging. De rijksoverheid heeft dit onlangs bepaald. De verhuurder moet zich daaraan houden. Het maximum huurpercentage ligt in de vrije sector wel hoger dan in de sociale sector. Soms staat er in je huurcontract een percentage. Met dit percentage verhoogt de verhuurder je huur jaarlijks. Dit heet de indexeringsclausule.

Je moet de tijd krijgen van je verhuurder om bezwaar te maken tegen de aangekondigde huurverhoging. Gaat je huurverhoging per 1 juli in? Dan moet de verhuurder voor 1 mei jou laten weten wat hij van plan is. Door jou twee maand van tevoren te laten weten dat er een huurverhoging aankomt, heb jij de tijd om bezwaar te maken. Redenen om bezwaar te maken zijn bijvoorbeeld dat de huurverhoging korter dan 12 maanden op de vorige huurverhoging volgt of dat de maximale huurprijs voor de woonruimte al is bereikt volgens het puntensysteem. Lees op de website van de Rijksoverheid meer over bezwaar maken. Het Juridisch Loket heeft een voorbeeldbrief op de website staan, die je kan invullen als je bezwaar wil maken tegen de aangekondigde huurverhoging. Daarnaast geven ze je tips om te checken of je bezwaar kan maken.