Klachten

Klachten
Woningcorporaties en andere grotere verhuurinstanties maken vaak gebruik van een klachtenprocedure. Van jou wordt verwacht eerst deze klachtenprocedure te doorlopen en om te kijken of je samen met je verhuurder eruit kan komen. Check bijvoorbeeld de klachtenprocedure van SJHT. Komen jullie echter niet tot een oplossing dan heb je nog andere mogelijkheden.

Huur je bij een woningcorporatie? Dan kun je contact opnemen met de regionale Klachtencommissie. Dit is een onafhankelijke commissie die jouw klacht behandelt. Lees op de website welke klachten zij afhandelen en hoe jij die moet indienen.

Dan is er de huurcommissie. De huurcommissie behandelt zaken over huurprijs, huurverhoging, huurverlaging, servicekosten, onderhoud en woningverbetering. Ook hier kun je een klacht indienen, nadat je  de klachtenprocedure van de verhuurder hebt doorlopen en niet tevreden bent met de uitkomst. Op de website van de huurcommissie lees je meer over hoe en wanneer je de Huurcommissie kunt inschakelen.

Heb je (gratis) advies nodig of wil je meer informatie voordat je actie onderneemt informeer dan ook eens bij Het Juridisch Loket. Hier kun je heel veel juridische informatie over huren vinden.