Onderhoud

Onderhoud
De verhuurder is verplicht de woning aan binnen- en buitenkant goed te onderhouden, maar als huurder ben je ook verplicht om de woonruimte goed te onderhouden. Van jou wordt verwacht dat je kleine reparaties zelf doet. Dat wordt het klein dagelijks onderhoud genoemd.

Vaak lees je in het huurcontract wat er van jou wordt verwacht en wat je kunt verwachten van de verhuurder.  Sommige verhuurders hanteren een kruisjeslijst. Per onderhoudsitem wordt aangekruist wie verantwoordelijk is. Check maar eens het onderhouds-ABC van SJHT. Via de trefwoordenlijst kun je snel opzoeken hoe de onderhoudsverdeling is. Achter de omschrijving van de werkzaamheden staat een kruisje. Het kruisje geeft aan wie de reparatie moet (laten) uitvoeren en betalen. Staat het kruisje bij servicekosten, dan is dit meegenomen in het voorschot dat je maandelijks aan servicekosten in de huurprijs betaalt.

Heeft jou verhuurder je niet geïnformeerd hierover en staat er in je huurcontract niets vermeld, vraag dan aan je verhuurder wat hij verwacht van jou en wat jij van hem kunt verwachten.