Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language

Opleveren

Opleveren: Staat van het gehuurde
Wanneer je de woning of kamer gaat huren moet deze natuurlijk wel in goede staat. Sommige verhuurders controleren voordat je er gaat wonen samen met jou de technische staat en leggen dit vast op een opleverformulier. Eventuele schade zal dan worden hersteld. Controleert je verhuurder niet samen met jou de gehuurde kamer of woning? Leg dan zelf de staat schriftelijk vast (eventueel met foto’s) voordat je er helemaal ingetrokken bent en geef dit aan je verhuurder. Ontdek je schade? Geef dit dan zo snel mogelijk aan bij je verhuurder en laat dit schriftelijk vastleggen. Dit zorgt ervoor dat jij niet opdraait voor schade die niet door jou is veroorzaakt. Maak vervolgens afspraken over wie het gaat repareren en hoeveel tijd dit gaat kosten. Natuurlijk hoef jij niet mee te betalen aan het herstel, want de schade is niet door jou of in jouw huurperiode ontstaan.