Rechten en plichten

Rechten en plichten
In Nederland kennen we het huurrecht. Heel veel huurders hebben recht op huurbescherming. Huurbescherming wil zeggen dat de verhuurder je alleen uit je kamer of woning kan zetten na toestemming van de rechter. Bovendien moet hij je dit schriftelijk, aangetekend en zes weken van tevoren laten weten. Daarnaast mag de verhuurder je alleen maar op bepaalde gronden uit huis plaatsen. Welke rechten je precies hebt is afhankelijk van het soort huurcontract dat je hebt (getekend). Bij een regulier contract kan de verhuurder niet zomaar de huur opzeggen, maar er gelden andere regels voor hospitakamers, campuscontracten, tussenhuur, tijdelijke huur, antikraak of studenthotels. Op de websites van de Rijksoverheid en de Woonbond vind je hier meer informatie over.

Als huurder heb je ook recht op woonplezier. Dat betekent dat de verhuurder moet zorgen dat het gehuurde in goede staat is en dat je ongestoord van je woning kan genieten. De verhuurder mag bijvoorbeeld niet zonder jouw toestemming zomaar  je woning binnen komen. Ook moet de verhuurder jou bijvoorbeeld helpen als je blijvend last houdt van je buren en het lukt maar niet om dat zelf met je buren op te lossen. 

Als huurder moet je je aan regels houden. Die regels staan omschreven in je huurcontract. Bij een huurcontract zit vaak een bijlage ‘algemene bepalingen’ waarin de rechten en plichten worden benoemd. Je verplichtingen als huurder zijn:

  •  De huur op tijd betalen
  • Veroorzaak geen overlast
  • Voer kleine reparaties uit
  • Als je de kamer of woning weer verlaat moet je die in de juiste staat opnemen

Aanvullend kan de verhuurder in je contract extra regels opnemen over bijvoorbeeld het wel of niet toelaten van huisdieren.

Heb je hulp nodig en wil je meer weten over je rechten als huurder? Bij het juridisch loket kun je gratis advies inwinnen. Kijk op hun website www.juridischloket.nl voor meer informatie.