Soort huurcontracten

Soorten huurcontracten
Afhankelijk van het type woning en het type verhuurder zal je met een bepaald huurcontract te maken krijgen. Hieronder een uitleg:

Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
Dit is een huurcontract zonder einddatum. Een huurder met een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geniet huurbescherming en kan daardoor niet zomaar zijn huis worden uitgezet. Dit is het meest voorkomende contracttype. Als huurder mag jij natuurlijk wel je huur opzeggen als je wilt verhuizen. Houd rekening met de opzegtermijn die genoemd is in jouw contract. De verhuurder mag daarvoor zijn eigen regels hanteren.

Campuscontract
Het campuscontract is een speciale tijdelijke huurovereenkomst die maakt dat je alleen als student in een studentenwoning kan wonen. Wanneer je bent afgestudeerd moet je uit je woning en kan een andere student je plek innemen. Dit contract wordt vaak door studentenhuisvesters gehanteerd.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd
Een bepaalde tijdscontract is een contract voor maximaal 5 jaar. Na deze periode moet je de woning verlaten als je geen nieuw contract krijgt. De verhuurder moet binnen de opzegtermijn laten weten dat je contractperiode afloopt. Jij mag het huurcontract natuurlijk eerder opzeggen. Je hebt dan vaak ook een opzegtermijn.

Onderhuur, tussenhuur, in bewaring
Wanneer je een tijdje wil gaan reizen of in het buitenland wil studeren is het soms handig om je huidige woonruimte wel aan te houden. Sommige verhuurders bieden je de mogelijkheid om dan je woonruimte tijdelijk onder te verhuren aan iemand anders. Elke verhuurder heeft daar zijn eigen regels voor. Vraag aan je verhuurder of je je woonruimte tijdelijk mag onderverhuren en welke regels hij hanteert. Ga jij zelf tijdelijk een woonruimte huren van iemand anders, let dan op dat je toestemming hebt van de verhuurder en dat de afspraken schriftelijk vastgelegd worden. Airbnb is bij veel verhuurder niet toegestaan. Woningcorporaties leggen in sommige gevallen zelfs boetes op wanneer je jouw kamer via Airbnb verhuurt. Let hier dus goed op! Check of het onderverhuren via Airbnb is toegestaan in jouw huurcontract en anders bij jouw verhuurder zelf.

Short stay contracten
Short stay is gebaseerd op de bepaling ‘naar zijn aard van korte duur’ (artikel 232, lid 2, Burgerlijk Wetboek, boek 7), een bepaling die nadrukkelijk is bedoeld als uitzonderingsbepaling op het huurrecht. Short stay is alleen mogelijk als er geen sprake is van echt wonen. Het gaat dan dus om bijvoorbeeld vakantieverblijf, of bij een summer school van twee maanden. Veel verhuurders en corporaties bieden onterecht short stay-contracten aan. Als je namelijk echt ergens werkt en dus woont voor korte tijd, zoals voor een half jaar tot een jaar, hoor je een bepaalde tijdcontract krijgen. Let op: Short stay-contracten kunnen niet tussentijds worden opgezegd. Wij raden in plaats daarvan een bepaalde tijdscontract aan.

Antikraak
Antikraak wonen is populair onder studenten omdat je veel ruimte kunt krijgen voor weinig geld. Deze woningen staan vaak op de lijst om gesloopt te worden of staan al langere tijd leeg. Wees je bewust van je kwetsbare positie als je antikraak woont. Zo kan het zijn dat je binnen vrij korte tijd je huis uit kan worden gezet. De opzegtermijn is in het contract opgenomen, deze termijn is vaak wel heel kort (een maand, twee weken, of zelfs maar 24-uur). Om de korte opzegtermijn te kunnen compenseren is de vergoeding die je voor de woning betaalt vaak veel lager dan bij huurwoningen. Volgens de wet mag een verhuurder slechts de nuts- en servicekosten doorberekenen aan de verhuurder en dus geen huur of administratiekosten vragen. Dit heeft ook gevolgen voor het type contract. Je krijgt namelijk geen huurcontract, maar een bruikleenovereenkomst. Je leent dus als het ware de ruimte van de verhuurder. Hierdoor kun je geen aanspraak maken op huurbescherming, of beroep doen op het huurrecht.

Hospitakamer
Een andere vorm van huren is hospitahuur. Je woont dan in bij de verhuurder. Als je bij een hospita huurt, heb je te maken met een proefperiode van negen maanden. In deze tijd kun je zonder een reden het huis uit worden gezet. Er is wel een opzegtermijn van drie maanden. In die negen maanden valt de huurder niet onder de huurbescherming. Na die negen maanden valt de huurder wel onder de bescherming.