Nederlands
Taal / Language
Kies een taal / Choose your language

Verhuursysteem

Verhuursysteem in Nederland
In Nederland kun je een woning huren in de sociale huursector of in de vrije huursector.

De sociale huursector
Sociale huur heeft als doel huurwoningen betaalbaar te houden voor mensen met een lager inkomen. Bij een sociale huurwoning gelden er maximale huurprijzen en een maximale huurverhoging. De huurder mag niet te veel inkomen hebben om een sociale huurwoning te mogen huren. Er wordt dus ook een maximale inkomensgrens gesteld, hoe hoog die nu is lees je in de spelregels en voorwaarden. Als je huurt in de sociale sector kan je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

De vrije huursector
In de vrije sector worden de woningen verhuurd met een hogere huurprijs dan de maximale huurgrens voor de sociale huursector. Voor huren in de vrije sector gelden er minder regels. Er is geen maximale huurprijs gesteld, maar de maximale jaarlijkse huurverhoging wordt net als bij de sociale huur begrensd. Je kunt geen huurtoeslag krijgen.

Weet je niet of je huurt in de sociale of de vrije sector? Check het hier.