Disclaimer

Roomspot is eigenaar van deze website en exploiteert deze site ook. Als je deze website bezoekt of je inschrijft als woningzoekende, dan ga je akkoord met de spelregels en inschrijfvoorwaarden. Welke dat zijn lees je hieronder. 

Als wij de spelregels en inschrijfvoorwaarden tussentijds wijzigen, dan lees je dat hier. De nieuwe voorwaarden gelden vanaf het moment dat we ze plaatsen. We hoeven je daarvan niet op de hoogte te brengen. 

Juistheid van informatie

 • We doen ons best de informatie op Roomspot actueel, compleet en juist te houden. We kunnen helaas niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en/of actueel is. Aan de inhoud van deze website kun je daarom geen rechten ontlenen. Dit geldt ook voor alle ingangsdata en huurprijzen die op deze website vermeld staan.
 • Op Roomspot kom je links tegen naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.

Het gebruik van de website

 • Je verspreidt geen virussen, wormen of andere vernietigende onderdelen via deze website.
 • Je gebruikt Roomspot en de inhoud ervan alleen voor privédoeleinden.
 • Wil je tekst, afbeeldingen of broncode van deze website vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden? Dan heb je daarvoor onze toestemming nodig.
 • Kun je Roomspot tijdelijk niet bezoeken? Bijvoorbeeld vanwege een technische storing? En vind je dat je daardoor schade leidt? Dan stel je ons daarvoor niet aansprakelijk.

Inschrijfvoorwaarden

Met je inschrijving bevestig je dat je deze informatie hebt gelezen. Ga je niet akkoord met de spelregels en inschrijfvoorwaarden? Dan verzoeken wij je om je niet in te schrijven bij Roomspot.

Eerste inschrijving

Je kunt je inschrijven als woningzoekende bij Roomspot:

 • als je zestien jaar of ouder bent;
 • als je nog niet bij ons staat inschreven als woningzoekende;
 • als het (belastbaar) inkomen van jou en je eventuele partner niet hoger is dan € 40.765 per jaar.

Een inschrijving bij Roomspot is gratis. Als je je inschrijft maak je zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Na je inschrijving ontvang je via e-mail een inschrijfbevestiging. Je kunt dan reageren op het woonaanbod. De inschrijving kun je jaarlijks verlengen. Vergeet niet om je gegevens regelmatig te controleren.

Je gegevens

Je inschrijving moet volledig, juist en naar waarheid zijn ingevuld. Het is belangrijk dat je inschrijfgegevens actueel blijven. Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Vergeet daarom niet om deze regelmatig te controleren via ‘Mijn Roomspot’. Als blijkt dat je inschrijfgegevens niet kloppen, kunnen we bijvoorbeeld een aanbieding voor een woonruimte intrekken.

Je inschrijfgegevens zijn beschikbaar voor ons, de verhuurders en de websitebeheerder. We gebruiken deze gegevens voor het aanbieden en verhuren van woonruimte. We behandelen je gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en geven deze niet door aan derden. We hebben het College Bescherming Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens registreren.

Inschrijving verlengen

Je moet je inschrijving jaarlijks verlengen. Een maand voordat je inschrijving afloopt ontvang je van ons een herinnering. Het verlengen van je inschrijving is gratis. Als je niet verlengt ontvang je nog één keer een herinnering. Daarna schrijven wij je uit bij Roomspot. Je inschrijftijd vervalt dan.

Beëindiging inschrijving

Je kunt je op ieder gewenst moment zelf uitschrijven als woningzoekende. Daarnaast zijn er nog een aantal manieren waarop we je inschrijving kunnen beëindigen:

 • je inschrijving vervalt op het moment dat je drie keer een aanbod weigert;
 • als je drie keer niet reageert op een aanbieding.