Jouw privacyrechten

Hieronder lees je meer over jouw privacyrechten. Vetgedrukte termen worden op de AVG-terminologiepagina uitgelegd. Wanneer Roomspot jouw persoonsgegevens verwerkt, heb je bepaalde rechten die volgen uit de AVG. Wil je gebruik maken van één of meerdere rechten? Of heb je een vraag, opmerking of klacht met betrekking tot de AVG? Vul dan het contactformulier onderaan deze pagina in.

Jouw rechten

Als betrokkene heb je bepaalde rechten die volgen uit de AVG. Je hebt de volgende rechten:

  • Recht op inzage: Als betrokkene heb je het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die een organisatie van je verwerkt.
  • Recht op vergetelheid: Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden. Onder bepaalde voorwaarden kun je vragen om persoonsgegevens die van jou worden verwerkt, te laten verwijderen. Dat is het geval wanneer de organisatie de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn verzameld/verwerkt, wanneer de betrokkene een eerder gegeven toestemming intrekt, wanneer een betrokkene bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn/haar gegevens, wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, wanneer een wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen of wanneer persoonsgegevens van een betrokkene jonger dan 16 jaar zijn verzameld.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: Als betrokkene heb je het recht om de persoonsgegevens die van jou worden verwerkt te laten wijzigen als deze niet kloppen.
  • Recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.
  • Recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken. Dit recht geldt, wanneer de gegevens mogelijk onjuist zijn, wanneer de verwerking onrechtmatig is, wanneer de gegevens niet meer nodig zijn of wanneer de betrokkene bezwaar maakt.
  • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Het recht op een menselijke blik bij besluiten wanneer deze zijn genomen op basis van automatisch verwerkte gegevens.
  • Recht op bezwaarBetrokkenen hebben in twee situaties het recht om te vragen hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken: wanneer de gegevens worden gebruikt voor direct marketing of vanwege iemands bijzondere persoonlijke omstandigheden (wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang).

Verzoek indienen

Wil je gebruik maken van één van deze rechten? Vul dan onderstaand formulier in. Je verzoek wordt in behandeling genomen door Roomspot. Roomspot laat je vervolgens weten of we het verzoek in behandeling kunnen nemen. Is dat het geval, dan zul je in principe binnen een maand een antwoord krijgen. Lukt het niet om het verzoek binnen een maand af te handelen, dan word je daarvan op de hoogte gesteld. Mogelijk word je gevraagd om aanvullende gegevens om jouw identiteit te verifiëren. 

Jouw privacyrechten

Je gegevens

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht Dit is geen geldig e-mailadres
Mijn verzoek * Recht op inzageRecht op vergetelheidRecht op rectificatie en aanvullingRecht op dataportabiliteitRecht op beperking van de verwerkingRecht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profileringRecht op bezwaarAnders
Verzenden